Hokuto no Gun

May 21, 2018
Otoko Ippiki Gaki Daishou v.01 c.04 Hokuto no Gun
May 20, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.36 Hokuto no Gun
May 19, 2018
Mad Bull 34 v.09 c.34 HappyScans!, Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.13 c.108 Hokuto no Gun
Mada, Ikiteru... v.01 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 18, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.04 Hokuto no Gun
May 17, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.19 Hokuto no Gun
May 16, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.11 c.95 Hokuto no Gun
May 15, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.163 Hokuto no Gun
May 14, 2018
Zero - The Man of the Creation v.05 c.26 Hokuto no Gun
May 13, 2018
Super Doctor K v.10 c.82 Hokuto no Gun
May 12, 2018
Hawkwood v.02 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 11, 2018
Kengan Ashua v.13 c.107 Hokuto no Gun
May 10, 2018
Yume Maboroshi no Gotoku v.08 c.53 Hokuto no Gun
May 9, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.06 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 8, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.04 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 7, 2018
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori c.03 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Hieda Reijirou no Field Note yori c.02 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 6, 2018
Otoko Ippiki Gaki Daishou v.01 c.03 Hokuto no Gun
May 5, 2018
Babel 2-Sei v.06 c.26 HappyScans!, Hokuto no Gun
May 4, 2018
Kengan Ashua v.13 c.106 Hokuto no Gun
May 3, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.04 Hokuto no Gun
May 2, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.35 Hokuto no Gun
May 1, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.03 Hokuto no Gun
April 30, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.18 Hokuto no Gun
April 29, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.94 Hokuto no Gun
April 28, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.162 Hokuto no Gun
April 27, 2018
Kengan Ashua v.13 c.105 Hokuto no Gun
April 26, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.25 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.04 c.25 Hokuto no Gun
April 25, 2018
Super Doctor K v.10 c.81 Hokuto no Gun
Super Doctor K v.10 c.81 Hokuto no Gun
April 24, 2018
Hawkwood v.02 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 23, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.5.5 HappyScans!, Hokuto no Gun
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.03 c.5.5 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 22, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.03 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 20, 2018
Kengan Ashua v.13 c.104 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.13 c.104 Hokuto no Gun
April 19, 2018
Zenikko v.03 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
Zenikko v.03 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 18, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.03 Hokuto no Gun
Reddo Shi–sa– v.01 c.03 Hokuto no Gun
April 17, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.34 Hokuto no Gun
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.34 Hokuto no Gun
April 16, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.02 Hokuto no Gun
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.02 Hokuto no Gun
April 15, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.17 Hokuto no Gun
April 14, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.93 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.161 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.161 Hokuto no Gun
April 12, 2018
Kengan Ashua v.13 c.103 Hokuto no Gun
April 11, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.24 Hokuto no Gun
April 10, 2018
Super Doctor K v.09 c.80 Hokuto no Gun
Super Doctor K v.09 c.80 Hokuto no Gun
April 9, 2018
Hawkwood v.02 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Hawkwood v.02 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.02 c.05 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 7, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.02 HappyScans!, Hokuto no Gun
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.02 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 6, 2018
Zenikko v.02 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
Zenikko v.02 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 5, 2018
Kengan Ashua v.13 c.102 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.13 c.102 Hokuto no Gun
April 4, 2018
Babel 2-Sei v.06 c.25 HappyScans!, Hokuto no Gun
Babel 2-Sei v.06 c.25 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 3, 2018
Be-Bop-Highschool v.10 c.90 HappyScans!, Hokuto no Gun
Be-Bop-Highschool v.10 c.90 HappyScans!, Hokuto no Gun
April 2, 2018
Otoko Ippiki Gaki Daishou v.01 c.02 Hokuto no Gun
April 1, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.02 Hokuto no Gun
Reddo Shi–sa– v.01 c.02 Hokuto no Gun
March 31, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.33 Hokuto no Gun
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.33 Hokuto no Gun
March 30, 2018
Otokojuku Gaiden - Daigouin Jaki v.01 c.01 Hokuto no Gun
March 29, 2018
Kengan Ashua v.13 c.101 Hokuto no Gun
March 28, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.16 Hokuto no Gun
March 27, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.92 Hokuto no Gun
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.92 Hokuto no Gun
March 26, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.160 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.21 c.160 Hokuto no Gun
March 25, 2018
Kengan Ashua v.13 c.100 Hokuto no Gun
March 24, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.23 Hokuto no Gun
March 23, 2018
Mad Bull 34 v.08 c.33 HappyScans!, Hokuto no Gun
March 22, 2018
Super Doctor K v.09 c.79 Hokuto no Gun
Super Doctor K v.09 c.79 Hokuto no Gun
March 21, 2018
Hawkwood v.02 c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Hawkwood v.02 c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
March 20, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.02 c.04 HappyScans!, Hokuto no Gun
March 19, 2018
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.01 HappyScans!, Hokuto no Gun
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen v.01 c.01 HappyScans!, Hokuto no Gun
March 18, 2018
Zenikko v.02 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Zenikko v.02 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
March 16, 2018
Kengan Ashua v.12 Extra Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 Extra Hokuto no Gun
March 15, 2018
Babel 2-Sei v.06 c.24 HappyScans!, Hokuto no Gun
March 14, 2018
Space Adventure Cobra v.06 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
Space Adventure Cobra v.06 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
March 13, 2018
Be-Bop-Highschool v.10 c.89 HappyScans!, Hokuto no Gun
March 12, 2018
Reddo Shi–sa– v.01 c.01 Hokuto no Gun
March 11, 2018
Otoko Ippiki Gaki Daishou v.01 c.01 Hokuto no Gun
March 9, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.32 Hokuto no Gun
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.32 Hokuto no Gun
March 8, 2018
Kengan Ashua v.12 c.99 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 c.99 Hokuto no Gun
March 7, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.15 Hokuto no Gun
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.03 c.15 Hokuto no Gun
March 6, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.91 Hokuto no Gun
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.91 Hokuto no Gun
March 5, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.159 Hokuto no Gun
March 4, 2018
Violence Jack v.05 c.02 Dynamic Pro Scanlations, HappyScans!, Hokuto no Gun
Violence Jack v.05 c.02 Dynamic Pro Scanlations, HappyScans!, Hokuto no Gun
March 2, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.22 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.04 c.22 Hokuto no Gun
March 1, 2018
Kengan Ashua v.12 c.98 Hokuto no Gun
Mad Bull 34 v.08 c.32 HappyScans!, Hokuto no Gun
Mad Bull 34 v.08 c.32 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 27, 2018
Super Doctor K v.09 c.78 Hokuto no Gun
February 26, 2018
Hawkwood v.02 c.06 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 25, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.02 c.03 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 24, 2018
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru Birth of Flesh (end) HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru Birth of Flesh (end) HappyScans!, Hokuto no Gun
February 23, 2018
Be-Bop-Highschool v.10 c.88 HappyScans!, Hokuto no Gun
Be-Bop-Highschool v.10 c.88 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 22, 2018
Kengan Ashua v.12 c.97 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 c.97 Hokuto no Gun
February 21, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.31 Hokuto no Gun
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.31 Hokuto no Gun
February 20, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.14 Hokuto no Gun
February 19, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.90 Hokuto no Gun
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.90 Hokuto no Gun
February 18, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.158 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.158 Hokuto no Gun
February 16, 2018
Kengan Ashua v.12 c.96 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 c.96 Hokuto no Gun
February 15, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.21 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.04 c.21 Hokuto no Gun
February 14, 2018
Super Doctor K v.09 c.77 Hokuto no Gun
Super Doctor K v.09 c.77 Hokuto no Gun
February 13, 2018
Space Adventure Cobra v.06 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
Space Adventure Cobra v.06 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 12, 2018
Hawkwood v.01 c.05 HappyScans!, Hokuto no Gun
Hawkwood v.01 c.05 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 11, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.01 c.03 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 10, 2018
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun