Hokuto no Gun

February 22, 2018
Kengan Ashua v.12 c.97 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 c.97 Hokuto no Gun
February 21, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.31 Hokuto no Gun
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.31 Hokuto no Gun
February 20, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.14 Hokuto no Gun
February 19, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.90 Hokuto no Gun
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.90 Hokuto no Gun
February 18, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.158 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.158 Hokuto no Gun
February 16, 2018
Kengan Ashua v.12 c.96 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 c.96 Hokuto no Gun
February 15, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.21 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.04 c.21 Hokuto no Gun
February 14, 2018
Super Doctor K v.09 c.77 Hokuto no Gun
Super Doctor K v.09 c.77 Hokuto no Gun
February 13, 2018
Space Adventure Cobra v.06 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
Space Adventure Cobra v.06 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 12, 2018
Hawkwood v.01 c.05 HappyScans!, Hokuto no Gun
Hawkwood v.01 c.05 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 11, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.01 c.03 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 10, 2018
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 9, 2018
Babel 2-Sei v.05 c.23 HappyScans!, Hokuto no Gun
Babel 2-Sei v.05 c.23 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 8, 2018
Kengan Ashua v.12 c.95 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 c.95 Hokuto no Gun
February 7, 2018
Be-Bop-Highschool v.10 c.87 HappyScans!, Hokuto no Gun
February 6, 2018
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.30 Hokuto no Gun
Sora yori Takaku (MIYASHITA Akira) v.03 c.30 Hokuto no Gun
February 5, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.13 Hokuto no Gun
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.13 Hokuto no Gun
February 4, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.89 Hokuto no Gun
February 3, 2018
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.157 Hokuto no Gun
February 2, 2018
Zero - The Man of the Creation v.04 c.20 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.04 c.20 Hokuto no Gun
February 1, 2018
Kengan Ashua v.12 c.94 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 c.94 Hokuto no Gun
January 31, 2018
Super Doctor K v.09 c.76 Hokuto no Gun
Super Doctor K v.09 c.76 Hokuto no Gun
January 30, 2018
Hawkwood v.01 c.04 HappyScans!, Hokuto no Gun
Hawkwood v.01 c.04 HappyScans!, Hokuto no Gun
January 29, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.01 c.02 HappyScans!, Hokuto no Gun
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.01 c.02 HappyScans!, Hokuto no Gun
Zenikko v.02 c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Zenikko v.02 c.07 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.05 (v2) HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.05 (v2) HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.04 (v2) HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.04 (v2) HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.03 (v2) HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.03 (v2) HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.06 HappyScans!, Hokuto no Gun
Youkai Hunter c.06 HappyScans!, Hokuto no Gun
January 26, 2018
Kengan Ashua v.12 c.93 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.12 c.93 Hokuto no Gun
January 25, 2018
Babel 2-Sei v.05 c.22 HappyScans!, Hokuto no Gun
Babel 2-Sei v.05 c.22 HappyScans!, Hokuto no Gun
January 24, 2018
Be-Bop-Highschool v.10 c.86 HappyScans!, Hokuto no Gun
Ore no Sora v.03 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
Ore no Sora v.03 c.10 HappyScans!, Hokuto no Gun
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.12 Hokuto no Gun
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.12 Hokuto no Gun
January 22, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.88 Hokuto no Gun
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.88 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.156 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.156 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.03 c.19 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.03 c.19 Hokuto no Gun
January 18, 2018
Kengan Ashua v.12 c.92 Hokuto no Gun
January 17, 2018
Super Doctor K v.09 c.75 Hokuto no Gun
January 16, 2018
Hawkwood v.01 c.03 HappyScans!, Hokuto no Gun
January 15, 2018
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.01 c.01 HappyScans!, Hokuto no Gun
January 14, 2018
Youkai Hunter - Karyuusai no Yoru c.02 HappyScans!, Hokuto no Gun
January 13, 2018
Kengan Ashua v.12 c.91 Hokuto no Gun
January 12, 2018
Babel 2-Sei v.05 c.21 HappyScans!, Hokuto no Gun
Zenikko v.02 c.06 HappyScans!, Hokuto no Gun
Ryuu v.02 c.15 Hokuto no Gun
January 9, 2018
Ore no Sora v.03 c.09 HappyScans!, Hokuto no Gun
January 8, 2018
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.11 Hokuto no Gun
January 7, 2018
Kengan Ashua v.11 c.90.5 Hokuto no Gun
January 6, 2018
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.87 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.03 c.18 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.155 Hokuto no Gun
January 3, 2018
Super Doctor K v.09 c.74 Hokuto no Gun
January 2, 2018
Hawkwood v.01 c.02 HappyScans!, Hokuto no Gun
Sakon - Sengoku Fuuunroku v.06 c.33 Hokuto no Gun
Sakon - Sengoku Fuuunroku v.06 c.33 Hokuto no Gun
December 31, 2017
Kengan Ashua v.11 c.90 Hokuto no Gun
Musashi (MOTOMIYA Hiroshi) v.01 c.00 HappyScans!, Hokuto no Gun
December 28, 2017
Be-Bop-Highschool v.10 c.85 HappyScans!, Hokuto no Gun
December 27, 2017
Ryuu v.02 c.14 Hokuto no Gun
December 26, 2017
Ore no Sora v.03 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
December 23, 2017
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.10 Hokuto no Gun
Sakigake!! Otokojuku v.10 c.86 Hokuto no Gun
December 22, 2017
Kengan Ashua v.11 c.89 Hokuto no Gun
December 20, 2017
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.154 Hokuto no Gun
December 19, 2017
Zero - The Man of the Creation v.03 c.17 Hokuto no Gun
December 16, 2017
Kengan Ashua v.11 c.88 Hokuto no Gun
December 14, 2017
Super Doctor K v.09 c.73 Hokuto no Gun
December 13, 2017
Space Adventure Cobra v.05 c.08 HappyScans!, Hokuto no Gun
December 12, 2017
Sakon - Sengoku Fuuunroku v.06 c.32 Hokuto no Gun
December 9, 2017
Kengan Ashua v.11 c.87 Hokuto no Gun
December 8, 2017
Hawkwood v.01 c.01 HappyScans!, Hokuto no Gun
December 7, 2017
Yume Maboroshi no Gotoku v.07 c.52 Hokuto no Gun
December 5, 2017
Zenikko v.01 c.05 HappyScans!, Hokuto no Gun
December 4, 2017
Be-Bop-Highschool v.10 c.84 HappyScans!, Hokuto no Gun
Be-Bop-Highschool v.10 c.83 HappyScans!, Hokuto no Gun
December 3, 2017
Ryuu v.02 c.13 Hokuto no Gun
December 2, 2017
Kengan Ashua v.11 c.86 Hokuto no Gun
November 29, 2017
Sakigake!! Otokojuku v.09 c.85 Hokuto no Gun
November 28, 2017
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.153 Hokuto no Gun
November 26, 2017
Zero - The Man of the Creation v.03 c.16 Hokuto no Gun
November 25, 2017
Kengan Ashua v.11 c.85 Hokuto no Gun
November 24, 2017
Super Doctor K v.09 c.72 Hokuto no Gun
November 23, 2017
Sakon - Sengoku Fuuunroku v.06 c.31 Hokuto no Gun
November 21, 2017
Yume Maboroshi no Gotoku v.07 c.51 Hokuto no Gun
November 20, 2017
Otokojuku Gaiden - Date Omito v.02 c.08 Hokuto no Gun
November 19, 2017
Sakigake!! Otokojuku v.09 c.84 Hokuto no Gun
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.20 c.152 Hokuto no Gun
November 16, 2017
Zero - The Man of the Creation v.03 c.15 Hokuto no Gun
November 15, 2017
Super Doctor K v.08 c.71 Hokuto no Gun
November 14, 2017
Violence Jack v.05 c.01 Dynamic Pro Scanlations, HappyScans!, Hokuto no Gun
November 12, 2017
Kengan Ashua v.11 c.84 Hokuto no Gun
November 11, 2017
Sakon - Sengoku Fuuunroku v.06 c.30 Hokuto no Gun
November 10, 2017
Yume Maboroshi no Gotoku v.07 c.50 Hokuto no Gun
November 9, 2017
Be-Bop-Highschool v.09 c.82 HappyScans!, Hokuto no Gun
November 7, 2017
Sakigake!! Otokojuku v.09 c.83 Hokuto no Gun
November 6, 2017
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.19 c.151.5 Hokuto no Gun
Zero - The Man of the Creation v.03 c.14 Hokuto no Gun
November 4, 2017
Super Doctor K v.08 c.70 Hokuto no Gun
November 2, 2017
Sakon - Sengoku Fuuunroku v.06 c.29 Hokuto no Gun
November 1, 2017
Be-Bop-Highschool v.09 c.81 HappyScans!, Hokuto no Gun
October 29, 2017
Sakigake!! Otokojuku v.09 c.82 Hokuto no Gun
October 28, 2017
Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake v.19 c.151 Hokuto no Gun
October 27, 2017
Zero - The Man of the Creation v.03 c.13 Hokuto no Gun
October 26, 2017
Babel (INOUE Noriyoshi) v.06 c.24 Hokuto no Gun
October 24, 2017
Super Doctor K v.08 c.69 Hokuto no Gun
October 23, 2017
Sakon - Sengoku Fuuunroku v.06 c.28 Hokuto no Gun
October 22, 2017
Yume Maboroshi no Gotoku v.07 c.48 Hokuto no Gun
October 21, 2017
Kengan Ashua v.11 c.83 Hokuto no Gun
October 18, 2017
Be-Bop-Highschool v.09 c.80 HappyScans!, Hokuto no Gun
October 17, 2017
Ryuu v.02 c.12 Hokuto no Gun
October 15, 2017
Sakigake!! Otokojuku v.09 c.81 Hokuto no Gun
Kengan Ashua v.11 c.82 Hokuto no Gun