"Garo" Keisai Sakuhin

Synopsis

Anthology of Mizuki's Garo stories.

Latest Releases

v.01 c.30 December 3, 2015 Habanero Scans
v.01 c.29 December 3, 2015 Habanero Scans
v.01 c.34 October 30, 2015 Golden Roze, Habanero Scans

See All Releases