Akatsuki!! Otokojuku - Seinen yo, Taishi wo Idake

Releases

v.21 c.165 June 28, 2018 Hokuto no Gun
v.21 c.164 June 6, 2018 Hokuto no Gun
v.21 c.163 May 15, 2018 Hokuto no Gun
v.21 c.162 April 28, 2018 Hokuto no Gun
v.21 c.161 April 14, 2018 Hokuto no Gun
v.21 c.161 April 14, 2018 Hokuto no Gun
v.21 c.160 March 26, 2018 Hokuto no Gun
v.21 c.160 March 26, 2018 Hokuto no Gun
v.20 c.159 March 5, 2018 Hokuto no Gun
v.20 c.158 February 18, 2018 Hokuto no Gun
v.20 c.158 February 18, 2018 Hokuto no Gun
v.20 c.157 February 3, 2018 Hokuto no Gun
v.20 c.156 January 22, 2018 Hokuto no Gun
v.20 c.156 January 22, 2018 Hokuto no Gun
v.20 c.155 January 6, 2018 Hokuto no Gun
v.20 c.154 December 20, 2017 Hokuto no Gun
v.20 c.153 November 28, 2017 Hokuto no Gun
v.20 c.152 November 19, 2017 Hokuto no Gun
v.19 c.151.5 November 6, 2017 Hokuto no Gun
v.19 c.151 October 28, 2017 Hokuto no Gun
v.19 c.150 October 13, 2017 Hokuto no Gun
v.19 c.149 September 28, 2017 Hokuto no Gun
v.19 c.148 September 3, 2017 Hokuto no Gun
v.19 c.147 August 1, 2017 Hokuto no Gun
v.19 c.146 July 15, 2017 Hokuto no Gun
v.19 c.145 June 13, 2017 Hokuto no Gun
v.18 c.144 May 26, 2017 Hokuto no Gun
v.18 c.143 May 6, 2017 Hokuto no Gun
v.18 c.142 April 11, 2017 Hokuto no Gun
v.18 c.141 March 19, 2017 Hokuto no Gun
v.18 c.140 February 26, 2017 Hokuto no Gun
v.18 c.139 January 25, 2017 Hokuto no Gun
v.18 c.138 December 31, 2016 Hokuto no Gun
v.18 c.137 December 13, 2016 Hokuto no Gun
v.17 c.136 November 29, 2016 Hokuto no Gun
v.17 c.135 November 8, 2016 Hokuto no Gun
v.17 c.134 October 19, 2016 Hokuto no Gun
v.17 c.133 October 2, 2016 Hokuto no Gun
v.17 c.132 September 11, 2016 Hokuto no Gun
v.17 c.131 August 29, 2016 Hokuto no Gun
v.17 c.130 August 15, 2016 Hokuto no Gun
v.17 c.129 August 2, 2016 Hokuto no Gun
v.16 c.128 July 20, 2016 Hokuto no Gun
v.16 c.127 July 7, 2016 Hokuto no Gun
v.16 c.126 June 23, 2016 Hokuto no Gun
v.16 c.125 June 7, 2016 Hokuto no Gun
v.16 c.124 May 26, 2016 Hokuto no Gun
v.16 c.123 May 14, 2016 Hokuto no Gun
v.16 c.122 May 4, 2016 Hokuto no Gun
v.16 c.121 April 24, 2016 Hokuto no Gun
v.15 c.120 April 17, 2016 Hokuto no Gun
v.15 c.119 April 8, 2016 Hokuto no Gun
v.15 c.118 March 28, 2016 Hokuto no Gun
v.15 c.117 March 16, 2016 Hokuto no Gun
v.15 c.116 February 29, 2016 Hokuto no Gun
v.15 c.115 February 13, 2016 Hokuto no Gun
v.15 c.114 January 23, 2016 Hokuto no Gun
v.15 c.113 January 11, 2016 Hokuto no Gun
v.14 c.112 January 2, 2016 Hokuto no Gun
v.14 c.111 December 20, 2015 Hokuto no Gun
v.14 c.110 December 8, 2015 Hokuto no Gun
v.14 c.109 November 27, 2015 Hokuto no Gun
v.14 c.108 November 13, 2015 Hokuto no Gun
v.14 c.107 November 2, 2015 Hokuto no Gun
v.14 c.106 October 22, 2015 Hokuto no Gun
v.14 c.105 October 13, 2015 Hokuto no Gun
v.13 c.104 October 3, 2015 Hokuto no Gun
v.13 c.103 March 23, 2015 Hokuto no Gun
v.13 c.102 March 9, 2015 Hokuto no Gun
v.13 c.101 February 24, 2015 Hokuto no Gun
v.13 c.100 February 6, 2015 Hokuto no Gun
v.13 c.99 January 15, 2015 Hokuto no Gun
v.13 c.98 December 29, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.97 December 10, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.96 November 26, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.95 November 7, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.94 October 21, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.93 October 8, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.93 October 7, 2014
v.12 c.92 September 16, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.91 August 30, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.90 August 11, 2014 Hokuto no Gun
v.12 c.89 July 27, 2014 Hokuto no Gun
v.11 c.88 July 12, 2014 Hokuto no Gun
v.11 c.87 June 23, 2014 Hokuto no Gun
v.11 c.86 June 9, 2014 Hokuto no Gun
v.11 c.85 May 30, 2014 Hokuto no Gun
v.11 c.84 May 22, 2014 Hokuto no Gun
v.11 c.83 May 11, 2014 Hokuto no Gun
v.11 c.82 April 30, 2014 Hokuto no Gun
v.11 c.81 April 20, 2014 Hokuto no Gun
v.10 c.80 April 11, 2014 Hokuto no Gun
v.10 c.79 March 30, 2014 Hokuto no Gun
v.10 c.78 March 19, 2014 Hokuto no Gun
v.10 c.77 March 7, 2014 Hokuto no Gun
v.10 c.76 February 25, 2014 Hokuto no Gun
v.10 c.75 February 16, 2014 Hokuto no Gun
v.10 c.74 February 6, 2014 Hokuto no Gun
v.10 c.73 January 28, 2014 Hokuto no Gun
v.09 c.72 January 21, 2014 Hokuto no Gun
v.09 c.71 January 15, 2014 Hokuto no Gun
v.09 c.70 January 9, 2014 Hokuto no Gun
v.09 c.69 January 2, 2014 Hokuto no Gun
v.09 c.68 December 23, 2013 Hokuto no Gun
v.09 c.67 December 14, 2013 Hokuto no Gun
v.09 c.66 December 1, 2013 Hokuto no Gun
v.09 c.65 November 20, 2013 Hokuto no Gun
v.08 c.64 November 9, 2013 Hokuto no Gun
v.08 c.63 October 28, 2013 Hokuto no Gun
v.08 c.62 October 14, 2013 Hokuto no Gun
v.08 c.61 October 1, 2013 Hokuto no Gun
v.08 c.60 September 13, 2013 Hokuto no Gun
v.08 c.59 August 26, 2013 Hokuto no Gun
v.08 c.58 August 7, 2013 Hokuto no Gun
v.08 c.57 July 25, 2013 Hokuto no Gun
v.07 c.56 July 10, 2013 Hokuto no Gun
v.07 c.55 June 29, 2013 Hokuto no Gun
v.07 c.54 June 17, 2013 Hokuto no Gun
v.07 c.53 June 10, 2013 Hokuto no Gun
v.07 c.52 June 1, 2013 Hokuto no Gun
v.07 c.51 May 22, 2013 Hokuto no Gun
v.07 c.50 May 8, 2013 Hokuto no Gun
v.07 c.49 April 27, 2013 Hokuto no Gun
v.06 c.48 April 19, 2013 Hokuto no Gun
v.06 c.47 April 11, 2013 Hokuto no Gun
v.06 c.46 March 28, 2013 Hokuto no Gun
v.06 c.45 March 13, 2013 Hokuto no Gun
v.06 c.44 March 2, 2013 Hokuto no Gun
v.06 c.43 February 23, 2013 Hokuto no Gun
v.06 c.42 February 17, 2013 Hokuto no Gun
v.06 c.41 February 8, 2013 Hokuto no Gun
v.05 c.40 January 30, 2013 Hokuto no Gun
v.05 c.39 January 23, 2013 Hokuto no Gun
v.05 c.38 January 14, 2013 Hokuto no Gun
v.05 c.37 January 6, 2013 Hokuto no Gun
v.05 c.36 December 26, 2012 Hokuto no Gun
v.05 c.35 December 11, 2012 Hokuto no Gun
v.05 c.34 December 3, 2012 Hokuto no Gun
v.05 c.33 November 23, 2012 Hokuto no Gun
v.04 c.32 November 11, 2012 Hokuto no Gun
v.04 c.31 October 25, 2012 Hokuto no Gun
v.04 c.30 September 24, 2012 Hokuto no Gun
v.04 c.29 September 10, 2012 Hokuto no Gun
v.04 c.28 July 29, 2012 Hokuto no Gun
v.04 c.27 July 10, 2012 Hokuto no Gun
v.04 c.26 June 17, 2012 Hokuto no Gun
v.04 c.25 May 25, 2012 Hokuto no Gun
v.03 c.24 May 16, 2012 Hokuto no Gun
v.03 c.23 May 10, 2012 Hokuto no Gun
v.03 c.22 March 19, 2012 Hokuto no Gun