Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen

Synopsis

N/A

Latest Releases

v.01 c.06 June 17, 2018 HappyScans!, Hokuto no Gun
v.01 c.05 May 25, 2018 HappyScans!, Hokuto no Gun
v.01 c.04 May 8, 2018 HappyScans!, Hokuto no Gun
v.01 c.03 April 22, 2018 HappyScans!, Hokuto no Gun
v.01 c.02 April 7, 2018 HappyScans!, Hokuto no Gun
v.01 c.02 April 7, 2018 HappyScans!, Hokuto no Gun
v.01 c.01 March 19, 2018 HappyScans!, Hokuto no Gun
v.01 c.01 March 19, 2018 HappyScans!, Hokuto no Gun

See All Releases