Chou Kakutou Densetsu Ashita Kagayake!!

Synopsis

N/A

Latest Releases

v.01 c.04 July 25, 2014 Hokuto no Gun
v.01 c.03 June 7, 2014 Hokuto no Gun
v.01 c.02 May 10, 2014 Hokuto no Gun
v.01 c.01 December 10, 2013 Hokuto no Gun

See All Releases